worter-finden.de

Neun-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V

Liste der Wörter mit neun Buchstaben die enden mit einem V. Diese Liste enthält alle deutschen neun-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V.

Absorptiv
adsorptiv
aggressiv
Akkusativ
alterativ
apparativ
Architrav
attraktiv
Augennerv
Blattnerv
Brustnerv
definitiv
degressiv
dekorativ
deminutiv
denotativ
depressiv
Derivativ
derogativ
Diminutiv

diskursiv
Dubitativ
Ellennerv
evaluativ
exhaustiv
expressiv
exsudativ
extraktiv
figurativ
föderativ
Gehörnerv
generativ
Gesäßnerv
glykopriv
Großoktav
Imperativ
impressiv
imputativ
Inchoativ
Indikativ

indurativ
Infinitiv
Ingressiv
initiativ
innovativ
instiktiv
involutiv
irritativ
Jagdmotiv
kalzipriv
kapazitiv
karikativ
karitativ
Kaufmotiv
Kollektiv
Komitativ
kompletiv
kompulsiv
kongestiv
konklusiv

konsumtiv
konvektiv
konvulsiv
konzessiv
kooptativ
kopulativ
Korrektiv
kreuzbrav
Kreuznerv
kumulativ
Leitmotiv
Lernaktiv
limitativ
lustrativ
meditativ
Nominativ
Okkupativ
Palliativ
pejorativ
Perfektiv

perkussiv
permissiv
persuasiv
perzeptiv
Possessiv
prädiktiv
präklusiv
präsumtiv
präventiv
preemptiv
produktiv
projektiv
propulsiv
protektiv
reflektiv
regressiv
Regulativ
reparativ
repetitiv
repressiv

respektiv
Rezitativ
Riechnerv
Rosennerv
Separativ
Sinusnerv
subjektiv
subsumtiv
subversiv
suggestiv
sukzessiv
suppletiv
surjektiv
suspensiv
thymopriv
Transitiv
überaktiv
ultimativ
ulzerativ
Vagusnerv

vasoaktiv
vegetativ
Wadennerv

// // //